نهضت احیا واحدهای اقتصادی

شرکت راستین صنعت از جمله شرکت های تایید صلاحیت شده جهت احیای واحد های اقتصادی نیمه فعال یا راکد است.

نهضت احیا واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد ساز و کاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیات به هنگام و هوشمند با هدف احیا، نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی، نهضت احیا واحدهای اقتصادی در دی ماه سال 1400 عملیاتی گردید.  شرکت راستین صنعت آرمان در سال 1402 و پس از گذراندن دوره آموزشی و مصاحبه اختصاصی در خصوص احیای واحد های اقتصادی تایید صلاحیت شد.