راستین صنعت آرمان
ارائه دهنده خدمات مالی
راستین صنعت آرمان
ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت
راستین صنعت آرمان
ما برای شما در کنار شما هستیم از صفر تا صد! تجربه، صداقت، اعتماد، ارزش آفرینی
Previous slide
Next slide
دیگر خدمات

دیگر خدمات

شرکت راستین صنعت آرمان با توجه به  سرمایه گذاری در سهام  دیگر شرکت ها، آمادگی ارائه خدمات ذیل را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دارد: 1.صدور انواع بیمه نامه های کسب و کار،

بیشتر بخوانید
سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام

شرکت راستین صنعت آرمان در راستای موضوع فعالیت خود سرمایه گذاری در سهام دیگر شرکت ها انجام داده است که به دو بخش تقسیم می شود: 1.شرکت های بازار سرمایه در خصوص شرکت های از

بیشتر بخوانید
نهضت احیا واحدهای اقتصادی

نهضت احیا واحدهای اقتصادی

شرکت راستین صنعت از جمله شرکت های تایید صلاحیت شده جهت احیای واحد های اقتصادی نیمه فعال یا راکد است. نهضت احیا واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و

بیشتر بخوانید
ارائه مشاوره مدیریت و مالی

ارائه مشاوره مدیریت و مالی

شرکت راستین صنعت آرمان با بهره گیری بیش از 15 سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های مختلف و عضویت در انجمن های مشاوران مدیریت ایران،  حسابداری ایران، حسابرسی ایران، خدمات ذیل را ارائه می

بیشتر بخوانید
خدمات مالی

خدمات مالی

بنگاه های اقتصادی جهت انجام امور خود خصوصا در سال های اخیر نیاز به خدمات مالی دارند که این مساله از چند مسیر میسر می گردد: 1.اعتبارات بانکی تسهیلات یک برنامه رسمی کمک مالی است

بیشتر بخوانید
خدمات راستین صنعت آرمان
برخی از مشتریان ما

چرا برون سپاری خدمات مالی؟

ﺑﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﮐﺎﻫﺶ می یابد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﺟﻮد خواهد داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻓﺰاﯾﺶ می باید.