نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 (ارزش افزوده پیمانکار)

[av_button label=’برای دانلود کلیک کنید’ icon_select=’yes’ icon=’ue82d’ font=’entypo-fontello’ link=’manually,http://’ link_target=” size=’small’ position=’center’ label_display=” title_attr=” color_options=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-knsq5i1m’ admin_preview_bg=”]