راستین صنعت آرمان
ارائه دهنده مشاوره و خدمات اداری-مالی و مالیاتی، با پشتوانه بیش از 15 سال تجربه مدیران، براساس آخرین استانداردها
راستین صنعت آرمان
صرفه‌جویی در زمان و هزینه، افزایش دقت، حذف تخلف در سیستم مالی شرکت، جلوگیری از جرایم مالیاتی، بهره‌مندی از کارشناسان خبره
راستین صنعت آرمان
ما برای شما در کنار شما هستیم از صفر تا صد! تجربه، صداقت، اعتماد، ارزش آفرینی
Previous slide
Next slide
خدمات راستین صنعت آرمان
خدمات مالی

خدمات مالی

بنگاه های اقتصادی جهت انجام امور خود خصوصا در سال های اخیر نیاز به خدمات مالی دارند که این مساله از چند مسیر میسر می گردد: 1.اعتبارات بانکی تسهیلات یک برنامه رسمی کمک مالی است

بیشتر بخوانید
ارائه مشاوره مدیریت و مالی

ارائه مشاوره مدیریت و مالی

شرکت راستین صنعت آرمان با بهره گیری بیش از 15 سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های مختلف و عضویت در انجمن های مشاوران مدیریت ایران،  حسابداری ایران، حسابرسی ایران، خدمات ذیل را ارائه می

بیشتر بخوانید
نهضت احیا واحدهای اقتصادی

نهضت احیا واحدهای اقتصادی

شرکت راستین صنعت از جمله شرکت های تایید صلاحیت شده جهت احیای واحد های اقتصادی نیمه فعال یا راکد است. نهضت احیا واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و

بیشتر بخوانید
سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام

شرکت راستین صنعت آرمان در راستای موضوع فعالیت خود سرمایه گذاری در سهام دیگر شرکت ها انجام داده است که به دو بخش تقسیم می شود: 1.شرکت های بازار سرمایه در خصوص شرکت های از

بیشتر بخوانید
برخی از مشتریان ما

چرا برون سپاری خدمات مالی؟

ﺑﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ دوره ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﮐﺎﻫﺶ می یابد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر وﺟﻮد خواهد داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻌﺪ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎري اﻓﺰاﯾﺶ می باید.